Köpinformation

Köpinformation

Priser
Alla priser är angivna i svenska kronor. Priserna på hemsidan visas inklusive 25% moms. Fraktavgift tillkommer.

Betalningsalternativ
Exemia samarbetar med Payson  – Handla tryggt på nätet
Via Payson Checkout kan du välja faktura via Payson Konto, kortbetalning eller direktbetalning.
Fakturan/kvittot kommer skickas separat från Payson till din e-postadress som du angivit vid beställning. Vi har valt att skicka via e-post, då vi tänker på miljön.

Om PaysonFaktura
Vi erbjuder betalsättet “PaysonFaktura” i samarbete med Payson AB.
Betalnngsvillkor är 14 dagar och vid fakturaköp tillkommer en avgift om 30 kr.
För att kunna beställa mot faktura måste Du fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige samt godkännas i den kreditprövning som genomförs vid köpet. Fakturan kommer att sändas separat med e-post till den e-postadress du anger vid köptillfället. Vid försenad betalning skickar vi en betalningspåminnelse varvid lagstadgad påminnelseavgift om för närvarande 60 kr tillkommer. Vi debiterar även dröjsmålsränta med 2 % per månad från fakturans förfallodag. Vid utebliven betalning lämnas ärendet till inkasso varvid lagstadgad inkassoavgift om för närvarande 180 kr tillkommer. Payson förbehåller sig rätten att i enskilt fall neka leverans och ompröva beställarens kreditvärdighet.

Information om ångerrätt
Enligt Distans- och hemförsäljningslagen har Du som konsument (detta gäller ej företag) rätt att frånträda avtalet genom att meddela oss detta inom 14 dagar från mottagandet av varan. För att Du skall kunna nyttja din ångerrätt måste Du returnera varan i oskadat skick, i originalförpackning. Vid nyttjande av ångerrätten är det Du som står för returkostnaden.

Information om pantsättning
Vid betalning med PaysonFaktura kommer fakturan att pantsättas till Payson och därefter till SVEA Ekonomi AB, 556489-2924.

Beställning
Är beställaren under 18 år krävs målsmans tillstånd innan beställning. Beställning som göres i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt medför att Exemia lider ekonomiskt eller annan skada, polisanmäles. Efter lagd beställning skickas inom några timmar en automatgenererad orderbekräftelse till din e-post.  Vi ber dig kontrollera beställningen och adressuppgifter.

Förändring av order
Notera att order som redan levererats ut från vårt system ej kan ändras.

Leverans
Vi samarbetar med DHL. Dina varor skickas till närmaste utlämningsställe räknat från leveransadressen, eller till hemadressen om hemleverans önskas. Fraktavgiften varierar beroende på vikten vid beställning.

Det är köparens ansvar att se till att den angivna adressen till www.exemia.se är korrekt vid beställningen samt att beställt paket avhämtas/mottages på utlämningsstället inom angiven tid. Leveranser sker enbart inom Sverige.

Leveranstider
Tillsammans med orderbekräftelsen lämnas ett beräknat leveransdatum från www.exemia.se. Vi reserverar oss för eventuella felaktiga uppgifter som ligger till grund för dessa leveransdatum och som kan medföra ändring i leveranstid. Om köparen anser att leveransen dröjer på sådant sätt att denne ej önskar leverans av order är det köparens ansvar att nämnda order avbeställes i enlighet med dessa villkor innan leverans av order sker. Delleverans av order kan ske på kunds begäran och medför ytterligare fraktkostnader för kund.

Äganderättsförbehåll
Beställda varor förblir Exemias egendom tills full betalning erhållits.

Ej utlöst försändelse
Vid ej utlöst försändelse debiteras 300 kr inklusive moms.

Transportskadat gods
När varor skickas från Exemia, ansvarar vi för varor som skadas eller försvinner under transport. Detta måste omedelbart anmälas till speditören eller till info@exemia.se. Vid returer ansvarar kunden för varor som skickas.

Bytesgaranti och återköp
För privatkonsumenter gäller Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen. Vi tillämpar 14 dagars öppet köp mot kvitto eller faktura. Enligt nämnda lag gäller även att varan skall återlämnas i oförändrat skick. Innan returnering av vara ombedes kund att kontakta Exemia.

Det är kunden som har det ekonomiska ansvaret för returkostnader samt att returen kommer fram till Exemia. Återbetalning sker inom 30 dagar, från det att vi har mottagit varan, i de fall där ersättningsprodukt ej skickats.

Reklamation
Reklamation skall göras inom  8 dagar från det att leveransen har mottagits. I samtliga fall när en vara skall återsändas, skall kunden kontakta info@exima.se för överenskommelse om retur. Exemia bedömer tillsammans med kunden om reklamationen skall göras, innan den godkänns.  Varor som gått sönder av vanligt slitage eller om de inte skötts enligt skötselråden, godkännes ej som en reklamation. Defekta produkter som returneras till oss ska behandlas som om de vore felfria.

Alla varor måste vara rena och torra för att kunna behandlas. Vänligen se till att varan förpackas väl så att den ej skadas vid återsändandet. Om fel ej kan påvisas, pga. otillräcklig dokumentation av fel, om varan ej är defekt eller kunden ej tagit kontakt med Exemia för godkännande av retur – utgår en avgift om 200 kr inkl. moms för hantering och leveranskostnader. Försändelser som skickas med mottagningsbevis annat än postens eller annans speditörs vanligtvis rekommenderat brev eller försändelse vilket skickas mot postförskott, mottages ej av Exemia.

Vid godkänd reklamation kommer den defekta varan ersättas med en ny identisk vara. Vi förbehåller oss rätten att ersätta defekt vara med likvärdig produkt om identisk vara ej finns tillgänglig. Skulle varan vara slut kommer Exemia återbetala köpeskillingen. Om ett ärende går vidare till Allmänna reklamationsnämnden, följer vi alltid nämndens rekommendation.

Tvist
Eventuell tvist avgöres i domstol, i Sverige.

Force Majeure
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal från Exemias sida, som gör att Exemia ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att Exemia befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Upphovsrätt
All information på denna nätplats är skyddad enligt upphovsrättslagen. All kopiering eller användning av bilder och text utan Exemias skriftliga tillåtelse är förbjuden enligt lag.

Information
Vi förbehåller oss för eventuella tryckfel i lagerstatus, information, pris samt specifikationer i hela vårt sortiment. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer. Exemia kan ej garantera att bild återger varans exakta utseende och beskaffenhet.  Alla uppgifter du förser oss med i samband med en order används bara inom företaget. Den kontaktinformation vi får i samband med en order behövs för att vi skall kunna göra dig uppmärksam på eventuella problem i samband med din order.  Vi kan inte ta ansvar för pengar, checkar eller frimärken som skickas i brev.

Om företaget
www.exemia.se administreras av Kraftkällan Väst AB
Organisationsnummer: 556850-9912
Vi har F-skattsedel