Exemia

Exemia

Ett naturligt mineraltillskott och kompletteringsfoder för hästar!

Exemia är en blandning av olika vitaminer och mineralämnen, som hästen behöver få ett tillskott av dagligen, när den går på bete. Sammansättningen i Exemia är utformad utifrån kunskap om att våra marker har brister på vissa mineraler. Grovfodret som växer på dessa marker utfordrar vi våra hästar med och detta kan leda till mineralbrist hos hästarna.

År 2008 påbörjades en studie på fång och eksemhästar. Studien är baserad på vad hästarna äter och hur de tillgodogör sig näringsämnen via kroppens organ samt hur obalanser och brister i vitamin- och mineralupptaget uppstår hos hästarna. Studien är gjord på ett flertal olika hästar och raser med olika varierande grader av eksem. Hästarna har gått i olika miljöer – torra, fuktiga, mycket insekter, mindre insekter m.m. Studien pågick under åren 2008-2012. Den färdiga produkten har fått namnet Exemia. Tillverkning, lagerhållning och försäljning sker strax utanför Borås.

Under utprovningen av produkten har hästarna fått vistas i en så normal miljö som möjligt, för att inte störa hästarnas grundläggande behov. Hästarna har fått gå på fritt bete tillsammans med andra hästar för att bevara flockdjurets vilda beteende av sällskap, trygghet och lek samt hjälpa till att klia varandra att hålla insekter borta. De har fått daglig motion samt kunnat äta fritt grovfoder i form av bete, fri tillgång på vatten och möjligheter att vistas i sol på öppna ytor eller skugga bland träd. Vid extremt insektstryck har det funnits möjligheter för hästarna att komma in i stall.

Genom att tillsätta Exemia under betessäsongen har det visat sig att hästarna har bättre och klarar yttre påfrestningar bättre, som tex insektsbett och värme utan att överreagera med klåda/eksem. Exemia går att använda som ett mineraltillskott året runt. På vintern kan man underhållsdosera med det, genom att ge en lägre dos.

Har du frågor om Exemia? Läs våra vanliga frågor och svar »